Category: عکس ها و فیلم ها | PHOTOS AND VIDEOS

اعتراف هایی از زبان رییس جمهور وقت ج . آذربایجان و خبرنگاران این کشور درباره دروغ های حادثه مربوط به خوجالی – THE TRUTH ABOUT THE EVENT RELATED TO “ KHOJALY ” ( “ XOCALI ” – “ KHOJALU ” )

  • by admin
  • 6 Months ago
  • 0
 ” خوجالی “ ( ” خوجالو “ ) نام شهری در جمهوری آرتساخ ( قره باغ –   قراباغ ) است که در فوریه ۱۹۹۲ میلادی توسط ارتش این جمهوری ،   از دست نیروهای جمهوری آذربایجان ، آزاد شد .   علت انجام عملیات نظامی نیروهای قره باغ برای آزادسازی خوجالی ، استفاده  نیروهای جمهوری آذربایجان از این شهر ، برای بمباران مناطق مسکونی   شهر ” استپاناکرت […]

عكس های جعلی حادثه مربوط به خوجالی – THE FAKE PHOTOS OF THE EVENT RELATED TO “ KHOJALY ” ( “ XOCALI ” – “ KHOJALU ” )

  • by admin
  • 6 Months ago
  • 0
      نمونه هایی از عکس های تحریف شده از سوی پان ترکیست ها ، درباره   حادثه مربوط به ” خوجالی “ ( ” خوجالو “ ) در قره باغ  SOME OF THE FALSIFICATIONS BY THE    PAN – TURKISTS ABOUT THE EVENT RELATED   TO “ KHOJALY ” IN KARABAKH  ممكن است سایت های تحریف کننده ، اقدام به حذف عکس های ذیل ، در   سایت های خود نموده باشند .  به همين دليل ، عکس های […]